Lait Suomessa

Sinun oikeutesi

Harjoittele aina kunnioittaen muita ja ympäristöäsi. Älä karkaa tai toimi muutoin epäilyttävästi mikäli poliisi/vartija/muu henkilö lähestyy sinua aikeissa keskustella. Muista käyttäytyä asiallisesti vaikka sinua pyydetään poistumaan. Voit yrittää neuvotella tilanteessa kertomalla, että olet parkouraaja ja mitä olet tekemässä. Jos sinua kaikesta huolimatta pyydetään poistumaan on kehotusta syytä noudattaa. On parempi olla hyvissä väleissä kiinteistönomistajien ja / tai poliisin kanssa. Hyvän käytöksen kautta voi mahdollistaa treenaamisen myös paikoilla, joista on aiemmin häädetty.

Seuraavassa käydään läpi tyypillisiä tilanteita ja perusteita, joilla sinua voidaan pyytää poistumaan harjoittelupaikalta.

“Tämä on yksityisaluetta”

Suomessa yksityisalueita, jotka ovat jokamiehenoikeuden ulkopuolella ovat suljetut alueet (esim. tehtaat ja laitokset) ja kotirauhan piiriin kuuluvat alueet (kuten kotipihat, sisäpihat, rappukäytävät, terassit ja parvekkeet). Muutoin parkouraaja voi harjoitella missä vain kunhan ei toiminnallaan häiritse kotirauhaa tai muutoin aiheuta häiriötä tai vahinkoa.

“Olemme vastuussa, jos satutat itsesi”

Kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvollisuus, jonka perusteella voi joutua korvaamaan kiinteistön alueella sattuneita vahinkoja. Tähän velvollisuuteen kuuluu huolehtia alueen rakenteiden tarkoituksen mukaisesta asennuksesta ja ylläpidosta sekä mahdollisten vaarallisten asioiden ilmoittamisesta. Harjoitellessaan parkouraaja ottaa tietoisen riskin, että hänelle voi sattua vahinko. Tästä johtuen kiinteistönomistajaa ei voida pitää vastuullisena sattuneesta henkilöön kohdistuneesta vahingosta.

Harrastajaa puolestaan voidaan pitää vastuussa kiinteistölle aiheuttamastaan vahingosta.

“Meillä on nauhoittava videovalvonta”

Valvontakameroiden tarkoitus on useimmissa tilanteissa rikostutkinnan helpottaminen ja kulunvalvonta. Käytännössä kamera tallentaa mitä olet tekemässä ja tallenteesta käy ilmi, että et ole tehnyt rikosta. Voit kohteliaasti ilmaista, että et ole tekemässä mitään laitonta.

“Soitamme poliisit paikalle”

Toisinaan sinua voidaan uhkailla poliisin kutsumisella paikalle. Poliisia ei tulisi kutsua paikalle jos ei ole tapahtunut rikosta. Tilanteessa ei ole syytä epäillä rikosta, jos et aiheuta vahinkoa ympäristölle tai kenenkään omaisuudelle tai vaaranna muiden turvallisuutta. Mikäli poliisit saapuvat paikalle ja pyytävät sinua poistumaan on kehoitusta syytä noudattaa. Voit kohteliaasti kertoa mitä olet tekemässä.

We need you!

Help us grow by getting in touch via our contact page.

Our goal is to replicate the card worldwide - it allows those with limited rights to take legislative examples to improve their own freedom of movement.